Home / Trang sức gỗ

Trang sức gỗ

Vòng đeo tay tràng hạt gỗ trong Phật giáo

vong deo tay

Tràng hạt gỗ khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ cổ. Với Phật giáo, tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ …

Xem tiếp