Home / Tag Archives: tượng gỗ phật

Tag Archives: tượng gỗ phật

TƯỢNG PHẬT THICH CA

phat thich ca mau ni

Lịch sử Thích-ca Mâu-ni sinh năm 563 TCN nhưng cũng có thuyết nói sinh năm 624 TCN, con trai của một tiểu vương thuộc dòng họ Thích-ca, ngày nay thuộc nước Nepal, gần Hi-mã-lạp sơn. Tên thật của vị này là Tất-đạt-đa, thuộc họ Cồ-đàm, vì vậy cũng có người …

Xem tiếp