Home / Tag Archives: tượng phật a di đà

Tag Archives: tượng phật a di đà

Tượng phật A Di ĐÀ

adida

DANH HIỆU. Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. TIỀN THÂN. Thời đức Phật Thế Tự Tại Vương, có …

Xem tiếp